SAAL 3
Used Art

19,22 x 4   Karton mit Reiseutensilien

19,22 x 4   Karton mit Reiseutensilien (Gekippte Aufsicht Nr. 1)

22 x 18 x 5   Karton mit Reiseutensilien

22 x 18 x 5   Karton mit Reiseutensilien (Gekippte Aufsicht Nr. 3)

44 x 34   Silikon Kunststoff Binderfarbe im Rahmen

28 x 18 x 4   Karton mit Reiseutensilien

28 x 18 x 4   Karton mit Reiseutensilien (Seitenansicht Nr. 6)

59 x 30 x 15   Reiseutensilien Baumwolle, Filz, Kunststoff auf Karton

59 x 30 x 15   Reiseutensilien Baumwolle, Filz, Kunststoff auf Karton (Seitenansicht Nr. 8)

23 x 23 x 9   Karton mit Reiseutensilien

23 x 23 x 9   Karton mit Reiseutensilien

33 x 40 x 11   Karton, Styropor, Kunststoff, Holz, Baumwolle und Farbe

52 x 49   Karton auf Filz, Styropor, Kunststoff, Holz, Baumwolle und Farbe

52 x 49   Karton auf Filz, Styropor, Kunststoff, Holz, Baumwolle und Farbe